هاریکارێ کەسایەتى ژمارەیى

بەرچافکرنا کوپیا تمام : (خـه ونـا ب مـرنـئ فـه دبــينم)


لا نى حان
14-09-2012, 02:27 PM
(خـه ونـا ب مـرنـئ فـه دبــينم)
تـه بــخو دلـئ مـن ب وه ريــسئ ســيئداره دانــئ فـه كــر
شــني تـو دبــيزي ئــه و دلـئ مــن فـــياي مــر
نـه هــيشتا نـه مــريـه بـه لـئ يـئ خـه ونــا ب مـرنـئ فـه دبــيـنيت
ئـه ف دلـئ ز خـوشـيا تــزي ئـه فـ...
رو يــئ خـه مــا دره فـــينـيت
شــني بـه شيـمانــيا تـه روزئــن بــوري نــا زفـريــنـيت
ئـه و خــيانـه ت دئ هــه ر ل بـــيرا مـن مـينــيت
زبـو مـرنئ تــرس و خـه م دفـي دلـي دا نـينه
جـونـكي ج هـيفي ل فـئ زيـانــي نـينـه
جـونـكي سيــداره دانــا دلـئ مـن ب ده ســتين تـه
و زبـو خـاتـرا ئــه فـينا تـه بو ئـه فـيندارا سـه رفـه رازيــنه.فه كوهاستيه...

Dildare Shrin
14-09-2012, 02:29 PM
ماشاءالله
جه ند هوزانه كا خوش بو
ده ستين ته دخوش بن زين جان
سوباس بو ئاماده كرنا فئ هوزانا خوش
دخازم يا سه ركه فتي بي

ARO kuRdi
14-09-2012, 02:33 PM
ماشالله‌
بوڤئ هوزانئ ده‌ست خوش ژين
براست هوزانه‌كا زوور ياخوشه‌
په‌يڤيت گه‌له‌ك جانن و پری رامانن
سه‌ركه‌فتی بی

لا نى حان
14-09-2012, 02:36 PM
سوباس هه فالان بشكدارياهه وه دي سه ركه فم ده ستين هه وه خوشتربن